ποιοί είμαστε

Αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί λογισμικού, μουσειολόγοι, web designers, και γραφίστες. Ενώνουμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας, είμαστε διαφορετικοί, είμαστε ομάδα.
Δύναμή μας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και η δυνατότητα παροχής διαφορετικών υπηρεσιών με ενιαία διαχείριση έργου προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Αναπτύσσουμε δημιουργικές εμπειρίες επικοινωνίας και γνώσης για όλα τα πεδία που σχετίζονται με τον πολιτισμό, υλικό και άυλο.
Δημιουργούμε, επικοινωνούμε, δίνουμε φωνή και εικόνα στο πολιτιστικό απόθεμα μέσα από ειδικές μελέτες ανάδειξης, εκθέσεις, ψηφιακές εφαρμογές και έντυπα.
Βοηθάμε το κοινό να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από ιστορίες και βιώματα, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα μέσα, ψηφιακά και έντυπα.

 • Mission statement

  • H έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιωματική ένταξή της στην καθημερινή ζωή.
  • Η αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου μέσα από καινοτόμες παρεμβάσεις.
  • H παραγωγή νέας γνώσης, η προσβασιμότητα στην πληροφορία, το άνοιγμα σε νέα κοινά.
  • Ο διάλογος του παρελθόντος με το παρόν, η διατήρηση της μνήμης.
  • H ενσωμάτωση της ‘δημιουργικής οικονομίας’ ως ζωτικό μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τι κάνουμε

  • Πολιτισμική διαχείριση
  • Μελέτες ανάδειξης μνημείων και τόπων
  • Conceptual design
  • Σχεδιασμός και επιμέλεια εκθέσεων
  • Σχεδιασμός ψηφιακών εκθεμάτων
  • Ψηφιακές εφαρμογές
  • Τεκμηρίωση
  • Ψηφιοποίηση
  • Εκδόσεις
  • Μουσειολογία – Μουσειογραφία
  • Οπτική επικοινωνία
  • Ταυτότητα και σήμανση μουσείων και πολιτιστικών χώρων

Πολύπτυχον

πολύπτυχος -η -ον: 1. που έχει πολλές πτυχές, πτυχώσεις / (μτφ.) που έχει πολλές όψεις, σύνθετος, πολύπλευρος / (ως ουσ.) το πολύπτυχο, κάτι που αποτελείται από πολλές επιφάνειες, που συνήθως συνδέονται μεταξύ τους κατά τη μια πλευρά / (μτφ.) κάτι που είναι σύνθετο, με πολλές όψεις, πτυχές, πλευρές.

Γιάννης Ασπiώτης
Αρχαιολόγος

Δημήτρης Βλάχος
Αρχιτέκτονας - Γραφίστας

Χάρης Δημητρίου
Μηχανικός λογισμικού

Χάρης Σιδηρόπουλος
Developer

Μεγακλής Δημητριάδης
Γραφίστας

Γεωργία Δημητρίου
Developer / Site builder

Εύη Καραδήμου
Γραφίστρια

Ηρακλής Γκουντάρας
Μουσειολόγος - Ιστορικός Τέχνης

Μαρία Δάμου
Ιστορικός Τέχνης - Μουσειολόγος